Mount Athos Onoma monis

Photo Num:0196
"ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (15ος - 16ος)."
Line
Prio Page Menu Page Next Page HOME Credits Mail HelpMount Athos