Αγιον Ορος - Ιερά Μονή Ξενοφώντος
Holy Monastery of XENOPHON
Πίσω από την πηγή νερού βρίσκετε το παλιό καθολικό της μονής. Δεξιά είναι τα κελιά των μοναχών και αριστερά η τράπεζα και το μαγειρείο.
lines
BackHomeNext help messages walk in Mount Athos Help Photo indexing Contact with us credits map of Mount Athos Language SelectMount Athos